Podizanje vinograda Villa "Danica" Lovni turizam
Podizanje vinograda

Bela Crkva je poznata po dugoj istoriji vinogradarstva i proizvodnje vina. Pogodno tlo na kojem se Bela Crkva nalazi, omogućava sađenje i raznih sorta grozđa, pa time i proizvodnju raznih vrsta vina.

Jedna od sporednih delatnosti „ECOAGRI SERBIA“ A.D. u narednom periodu je podizanje vinograda na površini od 15 – 20 ha, sa izgradnjom vinskog podruma za proizvodnju visoko kvalitetnog vina u ograniĿenim serijama.